VIGILANT D’EXPLOSIUS

INICI | HORARIS

total d’hores: 60 hores (1 mes aprox). A determinar matins o tardes.

TITULACIÓ

Títol de “ aspirant a Vigilant d’explosius  “ emes per Tangram Acadèmia.

Tangram acadèmia esta oficialment reconeguda per la secretaria de l’estat de seguretat per desenvolupar el curs. Disposar d’aquest títol és un requisit indispensable per presentar-se als exàmens oficials convocats pel departament de interior .

Requisits per Examinar-se 

Ser major d’edat .

Tenir nacionalitat espanyola o d’un país de la unió europea o ser comunitari.

Estar en possessió del graduat escolar, ESO, FP1 o equivalent.

No tenir antecedents penals.

Tenir el diploma o certificació acreditativa d’haver superat el curs o cursos corresponents en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d’Estat de Seguretat.

Estar en possessió de la TIP de Vigilant .

Contingut del curs

Dret administratiu especial. El vigilant de seguretat d’explosius. Naturalesa. Requisits per l’obtenció del títol. Funcions que desenvolupa. El Reglament d’Explosius. La Llei de Mines, Reglaments Nacionals del Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera, Ferrocarril i via aèria.

Dret penal especial. El delicte de tinença il·lícita d’explosius.

Armes reglamentàries per la seva utilització per part del vigilant d’explosius. Estudi de les armes reglamentàries. Munició. Conservació i neteja.

Teoria del tir. Balística interna. Balística externa. Balística d’efectes.

Normes de seguretat en la utilització d’armes. Generals i específiques.

Tir d’instrucció. Pràctiques de foc real amb les armes reglamentàries.

Els explosius. Naturalesa. Característiques. Classificació. Explosius naturals.

Els iniciadors. Naturalesa i classificació. Efectes de les explosions. La destrucció d’explosius.

Mesures de seguretat que s’han d’adoptar en la manipulació i custodia dels explosius. Dipòsits i emmagatzament especial.

Mesures de seguretat que s’han d’adoptar en el transport de diferents mitjans, càrrega i descàrrega d’explosius.

Més informació
CONTACTA AMB NOSALTRES

Av. Puigmal, 62, Baixos, 08560 Manlleu, Barcelona.

Email: tangram@tangramacademia.com

938 51 08 82

FORMULARI DE CONTACTE
HORARIS

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16.15 a 20.30h. Dissabte i diumenge tancat.

Copyright 2021 Tangram acadèmia | All Rights Reserved Política de cookies | Avís legal i política de privacitat