GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DURADA | HORARIS

El curs és de 10 mesos.

L’horari és de matins o tardes per definir.

L’acadèmia seguirà el calendari escolar establert a Manlleu.

MATERIALS

El Centre d’estudis treballarà amb llibres de text per l’alumne haurà d’adquirir.

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GES).

CONTINGUTS

Descripció: Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GES).

Continguts: Àmbits i mòduls
1. Els tres àmbits en què s’organitza el currículum dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes són: l’àmbit de la comunicació, l’àmbit cientificotecnològic i l’àmbit social.
a) L’àmbit de la comunicació inclou les matèries següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.
b) L’àmbit cientificotecnològic inclou les matèries següents: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies, i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
c) L’àmbit social inclou les matèries següents: ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i música.

Mòduls
2. Els mòduls són de dos tipus: comuns i opcionals.
3. Els mòduls comuns són aquells que ha de cursar, convalidar o acreditar tot l’alumnat.
4. Són mòduls opcionals els elaborats pel mateix centre,
5. L’alumnat ha de cursar i superar, entre els comuns i els opcionals, un total de trenta-quatre mòduls o, si escau, convalidar-los o acreditar-los.
6. Els mòduls que ha de cursar cada alumne s’han de distribuir de la manera següent:
Mòduls del nivell I ( GES I )

Àmbit de la comunicació:

 • Literatura
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Llengua estrangera I
 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II

Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Física i química I
 • Ciències naturals
 • Educació per a la salut

Àmbit social:

 • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
 • Geografia I
 • Història I

Total mòduls del 1r nivell: 14 comuns i 3 opcionals

 • 6 mòduls comuns de l’àmbit de la comunicació
 • 5 mòduls comuns de l’àmbit cientificotecnològic
 • 3 mòduls comuns de l’àmbit social
 • 3 mòduls opcionals

Mòduls del nivell II ( GES II )
Àmbit de la comunicació:

 • Llengua catalana III
 • Llengua castellana III
 • Llengua estrangera II
 • Llengua estrangera III
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana

Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques III
 • Matemàtiques IV
 • Física i química II
 • Biologia i geologia
 • Tecnologia

Àmbit social:

 • Ciències socials II i moviments migratoris
 • Geografia II
 • Història II

Total mòduls del 2n nivell: 14 comuns i 3 opcionals

 • 6 mòduls comuns de l’àmbit de la comunicació
 • 5 mòduls comuns de l’àmbit cientificotecnològic
 • 3 mòduls comuns de l’àmbit social
 • 3 mòduls opcionals

Prova Avaluació Inicial
Consisteix en una entrevista personal i, si escau, una prova escrita amb el futur alumne o alumna per comprovar les competències té assolides, així com acreditar, si escau, la superació d’alguns mòduls,alguns àmbits o nivell complet.

Superació de l’etapa i títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria
L’alumnat que hagi assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària per a les persones adultes rep el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
Es consideren assolits els objectius i les competències bàsiques dels ensenyaments de l’educació secundària per a persones adultes quan s’hagin superat tots els àmbits.

Presentar en les proves d’aptitud física un certificat mèdic oficial no anterior als 30 dies previs al període d’inscripció on ha de constar que l’aspirant reuneix les condicions físiques precises per a la realització de les proves físiques per vigilants de seguretat.

Més informació
CONTACTA AMB NOSALTRES

Av. Puigmal, 62, Baixos, 08560 Manlleu, Barcelona.

Email: tangram@tangramacademia.com

938 51 08 82

FORMULARI DE CONTACTE
HORARIS

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16.15 a 20.30h. Dissabte i diumenge tancat.

Copyright 2021 Tangram acadèmia | All Rights Reserved Política de cookies | Avís legal i política de privacitat