El Centre d’Estudis Tangram es un Centre reconegut pel Departament d’Interior per impartició d’activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya segons l’Ordre INT/56/2013 del 2013.

Els citats cursos que s’exposen a continuació tenen el reconeixement per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya segons la resolució de 20 de febrer de 2014 .

Com a conseqüència del reconeixement els cursos són meritables tant pel cos de Mossos d’esquadra com pel conjunt de policies locals de Catalunya.