Els centre d’estudis tangram es un centre d’estudis reconegut pel departament D’ensenyament.Com a centre de formació d’adults com a tal pot impartir com a  formacio reconeguda Els GES( graduat en educació secundaria per persones majors de 18 anys) i El Cursos de preparació a les  proves d’accés a cicles  de grau mig i  superior.

Novetat

El Curs de preparació a les proves d’accés a cicles  de grau superior està  reconegut pel  Departament d’Ensenyament. El fet de ser reconegut permet al centre emetre un certificat  als alumnes que compleixin amb l’assistència i  aprovin el curs. D’aquesta manera la seva nota d’examen es podrà incrementar fins a 2 punts més en funció de la nota obtinguda al curs, sempre i quan la nota de l’examen sigui igual o superior a  4

.